Հայտարարություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության երաշխավորությամբ «Երևանի Լեոյի անվան հ.65 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալ ցանկացողների համար կազմակերպում է վերապատրաստման դասընթացներ:

Վերապատրաստման դասընթացներին կարող է մասնակցել այն անձը, որն ունի բարձրագույն կրթություն և վերջին տաս տարվա ընթացքում մանկավարժական, գիտամանկավարժական աշխատանքի կամ կրթության կառավարման ոլորտի առնվազն յոթ տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ:

Դասընթացները կազմակերպվում են ակտիվ ուսուցման մեթոդների և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Վերապատրատման դասընթացը հաջողությամբ ավարտած մասնակցը ստանում է վկայական, որը նրան իրավունք է տալիս մասնակցելու hանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու քննություններին:

Վերապատրաստմանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել`

1) դիմում` «Երևանի Լեոյի անվան հ.65ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի անունով (ձև 1, լրացվում է տեղում). 2) 3 x 4 չափսի երկու լուսանկար. 3) բարձրագույն կրթության դիպլոմը. 4) աշխատանքային գրքույկը կամ քաղվածքը. 5) անձնագիրը. 6) «Երևանի Լեոյի անվան հ.65ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ, ՀՀ Կենտրոնական գանձապետարանի 900018002486 հաշվեհամարին փոխանցված գումարի անդորրագիրը:

Բոլոր փաստաթղթերի բնօրինակները սկանավորվում են և վերադարձվում:

Դասընթացի տևողությունը 15 օր է` օրական 6-7 ակադեմիական ժամ տևողությամբ: Վերապատրաստման դասընթացի արժեքը կազմում է 80000 դրամ, որը ներառում է նաև գրենական պիտույքների և ուսումնական նյութերի տրամադրումը:

Դասընթացները կվարեն տնօրենների վերապատրաստման մեծ փորձ ունեցող մասնագետները:

Դիմումներն ընդունվում են 2019թ. մայիսի 6-ից մինչև մայիսի 21-ը ներառյալ` Երևանի Լեոյի անվան հ.65 ավագ դպրոցում (հասցեն`ք. Երևան, Ֆրունզեի 56) ամեն օր`ժամը 900-ից մինչև1700-ը/ բացի կիրակի օրերից/: Դասընթացները կսկսվեն մայիսի 25-ից:

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ +374 91 30 83 96, +374 93 3273 76, +374 10 48 09 22